Краен срок: 11 март 2018 г.
Могат да кандидатстват НПО с проекти в областите:
– облагородяването на страната;
– интеграцията на деца в трудно положение;
– социална отговорност.
Бордът не финансира проекти/програми, продължаващи повече от една година.
Дарения се отпускат до максимум $10,000 (на повечето кандидатстващи ще се отпускат до $5000, като максималното финансиране е 2 пъти в годината по $10 000).
За допълнителна информация и насоки може да се свържете с Александра Коларова и Десислава Рангелова на телефон 02/931 73 30/31 или на майл: CSR.bg@telusinternational.com

Източник: flgr.bg