Следните действия в областта на спорта се осъществяват чрез програма Еразъм + : 
– Съвместни партньорства;
– Нестопански европейски спортни събития;

Очаква се тези действия да доведат до развитие и прилагане на иновативни практики на европейско, национално, но и на регионално и местно равнище и да допринесат за развитието на европейското измерение на спорта.

Краен срок: удължен до 26.06.2014й.