Четвъртият Дунавски финансов диалог ще се проведе в периода 24-25 април 2015 г. в гр. Загреб, Хърватия. Събитието предоставя възможността да се представят и обсъдят  перспективни за развитието на Дунавския регион проекти. Форумът е платформа за срещи на носители на проектни предложения, които търсят финансиране и финансови институции, предлагащи подходящи решения, за тяхното осъществяване.

Фишовете с проектните предложения се изпращат на организаторите до 27 март 2015г.

Участието в Дунавския финансов диалог е безплатно, но е ограничен броят на участващите лица.

За регистрация тук.

Приложения:

1.      Проект на програма на 4-ия Дунавски финансов диалог – 24 и 25 април 2015 г.

2.      Проектни фишове