Могат за кандидатстват НПО с годишен бюджет над 30 000 щ.д. Грантовете са между 10 000 и 40 000 щ.д.

Фондът за малки проекти ще подкрепи проекти, които използват или допринасят за глобалното наблюдение на горите (GFW). Проектите могат да включват, но не само:

– Използване на GFW за наблюдение, оценка или картографиране на горите в подкрепа на устойчивото управление на горите, в областта на правоприлагането, опазването на биологичното разнообразие, планирането на използването на земята;
– Използване на GFW за застъпничество, кампании, образование или обучение;
– Повишаване на прозрачността на горите чрез (а) насърчаване на разкриването на геопространствени данни от фирми, правителства, или общности; (Б) агрегиране на съществуващата данни за горите; или (в) разработването на нови геопространствени данни за GFW;
– Използване на GFW за журналистиката за подкрепа на широка комуникация и повишаване на информираността за конкретен проблем;
– Генериране на оригинално, свързано с политиката изследване или анализ на различни пространствени или времеви тенденции в земеползването, промените в горите или причините за обезлесяване;
– Подкрепа за измерване, отчитане и проверка (MRV) за REDD + проекти;
– Изграждане на персонализирани приложения (уеб или мобилно-базирани инструменти), използвайки отворения код API на GFW;
– Използване на GFW за подкрепа на правни изследвания и / или съдебни дела, свързани с престъпления по отношение на горите.

Крайният срок за кандидатстване е 1 март 2015г.

Повече информация може да намерите на сайта на фонда.