Краен срок: 1 март 2018 г., 12.00 часа
Подпрограма МЕДИА предоставя подкрепа на:
– дейности, насочени към насърчаване на филмовата грамотност и повишаване на знанията и интереса на аудиторията към европейските аудиовизуални произведения, включително аудиовизуалното и кинематографично наследство, особено сред младите аудитории;
– улесняване на разпространението на европейски филми в световен мащаб и на чуждестранни филми в ЕС на всички платформи за разпространение чрез проекти за международно сътрудничество в аудиовизуалния сектор.
Кандидатът трябва да бъде консорциум (ръководител на проекта и поне двама партньори) от юридически лица (частни компании, организации с нестопанска цел, асоциации, благотворителни организации, фондации, общини / общински съвети и др.), установени в една от страните, участващи в подпрограмата.

Повече информация можете да намерите тук

Източник: www.flgr.bg