Програма Морско дело и рибарство

/Програма Морско дело и рибарство
­

Процедура “Повишаване на знанията за състоянието на морската среда”

Процедура “Повишаване на знанията за състоянието на морската среда” по Програма за морско дело и рибарство

Обхваща изпълнението на дейности, свързани с увеличаване на знанията за […]

Отворен е приемът по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство отвори прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“. По […]

ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ЗА СКРАПИРАНЕ НА КОРАБИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

От 21 април започва прием на проекти по мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности” от  Програмата за морско дело и рибарство. Приемът е насочен […]

Приемът по програмата за ремонт на рибарски пристанища е отворен

Предвиденият бюджет за тези дейности е 10.4 млн. лв.
Приемът на проекти по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от  […]

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРНИ СТОПАНСТВА ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

От днес започва приемът на проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Програмата за морско дело и рибарство. Процедурата е насочена към изграждане […]

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ

От днес стартира приемът на заявления по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ от Програмата за морско дело и рибарство. Мярката има за […]

ПМДР обяви за обществено обсъждане подбор на проекти по мярка 4.1

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 4.1 „Подготвителна помощ […]

УО НА ПРСР ПУБЛИКУВА ЗА КОМЕНТАРИ ИГРП ЗА 2017 Г. ЗА ПРСР И ИГРП ЗА 2017 Г. ЗА ВОМР

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление на Министерския съвет №162 от 12.07.2016 г., Управляващият орган на ПРСР публикува за коментари Проект на […]

ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АКВАКУЛТУРНИ СТОПАНСТВА

От 27 юли, стартира приемането на заявления по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Програмата за морско дело и рибарство. Предвиденото финансиране от 2 […]

Приемат проекти за преработка на риба

Стартира приемът на заявления по мярка 5.4 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Програмата за морско дело и рибарство. Одобреният бюджет на безвъзмездната […]