ОП Развитие на човешките ресурси

/ОП Развитие на човешките ресурси
­

Промяна в Условията за кандидатстване по „Добри и безопасни условия на труд“

Промяна в Условията за кандидатстване по BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ на основание чл. 26, ал. 7, т. 1 от Закона за управление […]

ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване […]

На вниманието на МИГ във връзка с предстоящия втори прием по мярка 19.2

Във връзка с втори прием на стратегии за ВОМР по мярка 19.2, УО на ОП РЧР публикува изменение на „Указания за прилагане на подхода ВОМР […]

Продължава набирането на заявки за обучения и заетост на безработни лица по ОП РЧР 2014-2020

Агенцията по заетостта продължава набирането на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Обучения и заетост за младите хора” на ОП […]

Национален център за обучение на лекари от спешната помощ ще се създаде по проект на ОП „Развитие на човешките ресурси“

Близо 7000 лекари и професионалисти от Спешната медицинска помощ ще бъдат обучени по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по Оперативна […]

На вниманието на кандидатите по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани страни, че в момента се извършва оценка на техническо и финансово качество на […]

ОП РЧР обявява процедура за подбор на проекти „Подкрепа за предприемачество“

От 31.01.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“

С настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна […]

ОП РЧР обявява процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“

От  31.01.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“

Настоящата процедура има за цел да […]

ОП РЧР публикува изменение на Указания за попълване на Формуляра за кандидатстване по 2 процедури

Управляващият орган на ОП РЧР публикува решение за изменение на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства […]

Над 23 000 безработни започват работа по плана за заетост

Заплатите по програмите на АЗ се увеличават средно с 50 лв.

Над 23 000 безработни ще започнат работа по програми и мерки, предвидени в Националния план за […]