ОП Развитие на човешките ресурси

/ОП Развитие на човешките ресурси
­

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОП РЧР ПРЕКРАТЯВА ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M9OP001-2.007 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ И BG05M9OP001-1.020 ”ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Причините за прекратяването се базират на резултата от приключилия първи етап на оценка на административно съответствие и допустимост, в който отпадат изключително голям брой проектни […]

Продължава подаването на заявления за обучения с ваучери на заети лица

Подадените заявления за включване в обучения с ваучери по проект „Ваучери за заети лица” в Агенцията по заетостта са вече 20 809. От тях 9705 заявления са подадени […]

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

На 30.06.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 публикува изменена процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Целта на процедурата е да повиши […]

Към кандидатите и потенциалните кандидати по процедура „Обучения за заети лица“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани лица, че се подготвя изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения […]

Безработни в предпенсионна възраст ще получават пари от еврофондовете да си гледат внуците

Държавата ще заплаща с пари от еврофондовете на безработни в предпенсионна възраст, за да си гледат внуците, ако майките им решат да тръгнат на работа […]

Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез […]

Зорница Русинова: ОП РЧР е пример за успешно усвояване на европейски средства и на европейско равнище

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) е пример за успешно усвояване на европейски средства не само на национално, но и на европейско ниво. […]

Процедура за прием на проекти ” Обучения за заети лица”

Краен срок: 30 ЮНИ 2017 г. 17:30 ч. 

Целта на операцията е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда […]

ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване […]

Отворена процедура за подбор на проекти „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Днес, 12.04.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“.

Целта на процедурата е да повиши […]