ОП Развитие на човешките ресурси

/ОП Развитие на човешките ресурси
­

ОП РЧР обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Работа”

Процедурата надгражда националната програма „Работа“ и цели намирането на работа на 9 635 продължително безработни лица. В рамките на процедурата ще се предостави възможност в […]

Обучават и намират работа на 30 000 безработни Начало / Новини

Около 30 000 безработни ще бъдат включени в програми за обучение и намиране на работа. Това е заложено в Националния план за действие по заетостта […]

Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване чрез директно предоставяне на БФП процедура „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“

Процедурата „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ цели да повиши професионалната компетентност, знанията и уменията на служителите в администрацията […]

ОП РЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на БФП „Подкрепа за лицата с увреждания”

Процедурата цели да осигури качествена грижа за хора с тежки увреждания и техните семейства, като бъдат създадени центрове за комплексна подкрепа за целта. Стремежът е […]

На вниманието на кандидатите по процедури ”Подкрепа за предприемачество” и „Развитие на социалното предприемачество“

Предвид предстоящите празници, Управляващият орган на ОП РЧР уведомява кандидатите по процедури BG05M9OP001-1.023 ”Подкрепа за предприемачество” и BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, че списъците на проектните предложения, предложени за […]

ОП РЧР обявява за кандидатстване чрез подбор на проекти по процедура „Специфични обучения”

Замисълът за създаване на процедурата „Специфични обучения“ се основава на нуждата от удовлетворяване на потребностите на пазара на труда в някои от най-динамично развиващите се […]

ОП РЧР ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

В изпълнение на поетия си ангажимент, Управляващият орган на ОП РЧР обявява отново процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“.

Публикуваните допълнени и променени Условия […]

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура „Подкрепа за предприемачество“

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура за подбор на проекти „Подкрепа за предприемачество“ в изпълнение на поетия си ангажимент процедурата да бъде обявена отново до 28 […]

Управляващият органа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ отваря гореща линия за сигнали

Управляващият органа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ отваря гореща линия за сигнали от бенефициенти с цел предотвратяване на опити за злоупотреби с европейски средства […]

Агенцията по заетостта стартира две нови мерки за финансиране на работни места

Агенцията по заетостта стартира две нови насърчителни мерки за заетост на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда. От 13.07.2017 г. до 21.07.2017 […]