Our Projects

/Our Projects
­

Проект, подпомогнат от АГЕНДА – финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция

Проект „Кулинарен Комшулук“ в партньорство с Асоциацията на ресторантьорите в Кешан, Турция – събиране на истории, легенди и рецепти за приготвяне на здравословна храна на […]

Изключителен интерес към проект на Агенда за мобилно приложение на Софийски университет

За първи път български университет печели международен проект с такъв мащаб и такава значимост. Тази седмица стартират дейностите по проекта Te(a)chIn Sport, който се финансира по […]

Софийски университет спечели финансиране с изготвен проект от Агенда ООД

Агенда ООД подкрепя своите клиенти и в направления, свързани със създаване на здравословни хранителни навици и двигателна активност.
Акцентът в проекта е привличане на студенти чрез […]

Клиентите на Агенда одобрени по процедура “Ново работно място”!

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Решение № РД05-75/10.08.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка […]

Информационно събитие по процедура АКТИВНИ

На 01.07.2016 г. в гр. Суворово екипът за управление на проект „Бизнес и местна власт – ЗАЕДНО за активиране на безработни младежи, професионална квалификация и […]