ОП Региони в растеж

/ОП Региони в растеж
­

Новата ОПРР ще бъде изпратена на ЕК до края на месеца

Средствата от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъдат инвестирани за намаляване на социално – икономическите различия между регионите.

„С управителния съвет на сдружението […]

Близо 70% от средствата по ОПОС ще са за ВиК инфраструктурата

Основен приоритет за периода 2014 – 2020 г. ще бъде намаляване на биоразградимите отпадъци 

По-голямата част, или 69,17% от всички евросредства по новата Оперативна програма „Околна […]

Честваме Деня на Европа

Домът на Европа в София ще отвори врати утре 

На 10 май 2014 г. Домът на Европа в София ще отвори врати по повод Денят на […]

Изменения на Указанията за промени в договори и рамкови споразумения

Във връзка с подобряване на процедурата за временно спиране на изпълнението на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и осигуряване на ритмичен и ускорен процес по […]

Покани за подаване на Проектни Предложения по Програма „Културно наследство и съвременни изкуства“

19 май 2014 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по мярки 1, 2 и 3.

Министерството на културата обявява ПОКАНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ […]

Орешарски към елита на родния бизнес: Обединете се за големите пазари.

Кратки акценти от първия национален форум “Правителство-бизнес.

Свалят с 22% таксите за вписвания в търговския регистър с 22%, от което бизнесът ще спести 4 милиона лева, […]

Одобрени са още 6 проектни предложения по схема на ОПРР

Приключи оценката на още 6 проектни предложения по схеми BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”. Одобрените проектни предложения по схемата са насочени към […]