ОП Региони в растеж

/ОП Региони в растеж
­

Обсъждане на проект на Указания по „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“

На основание чл. 13, ал. 4 от ПМС №107/20.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за […]

Започва набирането на проектни предложения по Първа покана по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. “

Първа покана за проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г.“ отвори от 22.06.2015 г. до 31.07.2015 г.

 Окончателният вариант на пакета с […]

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA

Краен срок: 30 юни 2015 г.

 Приоритетни области за финансиране на проектите за градско развитие:

– осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна […]

До края на юни е възможно ЕК да одобри ОП “Региони в растеж”

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова се срещна с еврокомисаря по регионалната политика Корина Крецу. Регионалният министър постави в центъра на срещата очакването […]

Брюксел възстановява на България 52 млн. евро по ОПРР

Европейската комисия (ЕК) възстановява плащанията по оперативна програма „Регионално развитие“ за периода 2007-2013 г. От Комисията посочват, че на България незабавно ще бъдат изплатени от […]

Десет града ще получат над 920 млн. лв по ОП “Региони в растеж”

Десет града, повечето, от които са най-големите областни центрове, ще получат над 920 млн. лв. или около една трета от общия бюджет по новата европейска […]

ОПРР приключва годината без загуба на пари

България няма да загуби средства по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. през 2014 г. Програмата приключва успешно по така нареченото „правило за автоматично освобождаване“.

В […]

Държавата осигурява съфинансирането по проект “Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013

Съфинансирането от 25%, което собствениците на жилища трябва да осигуряват за мерки за енергийна ефективност на жилищата си по проект “Енергийно обновяване на българските домове” […]

Над 300 млн.лв. ще бъдат инвестирани в здравеопазване през следващия програмен период на ОПРР

Над 300 млн.лв. ще бъдат инвестирани в сферата на здравеопазването през новия програмен период на Оперативна програма „Региони в растеж“. Това съобщи министърът на регионалното […]

Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г

Предвиждат се инвестиции в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответните инвестиционни приоритети и индикативни дейности към тях 

Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Региони в […]