ОП Околна среда

/ОП Околна среда
­

ЕК иска НАТУРА 2000 да се разшири

Европейската комисия поиска от България да определи повече обекти за „Натура 2000“ – европейската мрежа от защитени природни зони, съобщават от пресцентъра на ЕК.

Съгласно Директивата […]

Брюксел пуска плащанията по ОПОС до края на месеца

Плащанията от Европейската комисия към България по оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) и по ос 3 на оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) могат да бъдат […]

Разплащат нови 51 млн. лв по ОПОС

УО на програмата е подал като искане за лимит към Министерство на финансите разходи на бенефициенти за още 36 млн. лева 

Нови 51 млн. лв. ще […]

Покана за проектни предложения по Програмите за околна среда и води

Министерство на околната среда и водите, в качеството си на програмен оператор по програми BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ и BG03 „Биологично […]

ОП “Околна среда” е една от седемте програми, които ще бъдат изпълнявани през 2014-2020

На 6 юни 2014 г. проектът на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” беше изпратен в Европейската комисия. С това стартира и процесът […]

Финансовите проверки очертават изключително тежка ситуация за МОСВ

Очаква се недостигът в частта на разходите към края на 2014 г. да стигне на около 4,5 млрд. лв. 

Въпреки тежката ситуация и кратките срокове, за […]

ОП “Околна среда” е заплашена от загуба на най-много средства

До 130 млн. евро може да загуби България по трите рискови програми “Околна среда”, “Регионално развитие” и “Техническа помощ”. Най-много средства са под риск по […]

До два месеца ЕК трябва да възстанови плащанията по ОПОС и ОПРР

Очаква се усвоените евросредства да стигнат 73% до края на годината 

Сертифицираните разходи по седемте оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма […]

Близо 70% от средствата по ОПОС ще са за ВиК инфраструктурата

Основен приоритет за периода 2014 – 2020 г. ще бъде намаляване на биоразградимите отпадъци 

По-голямата част, или 69,17% от всички евросредства по новата Оперативна програма „Околна […]

Потенциалните загуби по ОПОС за намалели от 200 млн. евро на 27 млн. евро за половин година

МОСВ подготвя позицията си по повод наказтелните процедури на ЕК за депата

“Министерство на околната среда и водите много внимателно подготвя позицията си по повод наказателната процедура […]