ОП Околна среда

/ОП Околна среда
­

Министерството на околната среда и водите ще финансира малки проекти в тазгодишната кампания “За чиста околна среда-2015”

Министерството на околната среда и водите ще финансира малки проекти в тазгодишната кампания “За чиста околна среда-2015”. Темата, по която могат да пишат проекти училища, […]

Над 200 млн. лв. са глобите по ОП “Околна среда” 2007-2013 г.

По-голямата част от корекциите са за сметка на националния бюджет.

Наложените санкции при усвояването на европейски средства по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. са в […]

МОСВ отпуска 3,5 млн. лева за кампания “За чиста околна среда”

3,5 млн. лева ще бъдат отпуснати за тазгодишната кампания за “За чиста околна среда” на Министерството на околната среда и водите. Кампанията се провежда за […]

През новия програмен период по оперативните програми няма да се финансира изграждане на депа за управление на битови отпадъци

През новия програмен период по оперативните програми няма да се финансира изграждане на депа за управление на битови отпадъци, съобщи в Аксаково Мариан Герганов, началник […]

Рискът от загуба на средства по ОП “Околна среда” е намален до 22 млн. евро

Рискът от загуба на средства по ОП “Околна среда”, който към началото на месец ноември варираше от 145 до 205 млн.евро, е намален до 22 […]

Състоя се Годишно информационно събитие на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

о програмата са завършени 200 проекта, свързани с най-значимите цели в областта на политиката по опазване на околна среда

В сградата на Централна минерална баня се […]

През първите три месеца на 2015 г. ще се приемат проекти по “Околна среда”

През първите три месеца на следващата година ще бъдат отправени покани за приемане на проекти по новата програма “Околна среда” за изготвяне на регионални, прединвестиционни […]

България може да загуби до 205 млн. лв по ОП “Околна среда”

По ОП “Околна среда” 2007-2013 рисковете от потенциални загуби варират между 145 и 205 млн. евро към края на тази година, съобщи екоминистърът Ивелина Василева.

“Привеждаме […]

Изпратени за одобрение са ОП “Наука и образованиe” и ОП “Околна среда”

Съветът за координация и управление на средствата от ЕС в Министерски съвет разгледа и одобри текстовете на двата документа и потвърди готовността за тяхното изпращане […]

МОСВ очаква Брюксел да плати 700 млн. лв по ОП “Околна среда”

До този момент програмата има около 400 млн. лева задържани средства, отделно от това държавата е поискала още 300 млн. лева, които вече са разписани […]