ОП Околна среда

/ОП Околна среда
­

Асфалтирането след ВиК проект – вече допустимо по ОПОС

Допустим разход по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ вече ще е асфалтирането на улиците след изграждане на ВиК инфраструктура, това е посочила в Бургас […]

Ще се представят пред кметове възможностите за екологични проекти

От 2 юни министърът на околната среда и водите Ивелина Василева започва информационен тур, на който ще представи пред кметове от цялата страна възможностите пред […]

ОПОС 2007-2013 създаде 884 нови работни места

През новия програмен период се запазват основните приоритети, но те ще бъдат надградени

884 нови работни места са открити в резултат на изпълнението на проекти […]

“Яко е да си еко”

Започва национална образователна кампания за ОП „Околна среда“

Националната образователна информационна кампания за популяризиране на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 ще открие днес министърът на околната […]

Дават 44,5 млн. лв. за ремонт на битови уреди

С пари от ЕС ще се изграждат центрове за поправка на печки и хладилници

44,5 млн. лв. от общия бюджет на Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 […]

Процедури за 1 млРД. лева са обявени по новата ОПОС

Очаква се първият договор за безвъзмездна финансова помощ, с бенефициент МРРБ, да бъде подписан до края на този месец

Общата стойност на обявените до момента […]

ОБСЪЖДА СЕ ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”

В изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. /ОПРР/, Управляващият […]

Картират защитените морски зони по ОП “Околна среда”

До края на юли ще започне процедура за картиране на морските защитени зони по ОП “Околна среда”, съобщи екоминистърът Ивелина Василева. Така мрежата от защитени […]

Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“

Крайни срокове

– 30 ЮНИ 2015, 16:00 часа – за „меки“ проекти 

– 30 СЕПТЕМВРИ 2015, 16:00 часа – за проекти, свързани с инвестиционни мерки в областта на […]

Първите инвестиции по ОПОС се очакват в края на 2017 г.

Две са ключовите теми, касаещи отрасъл ВиК, по които трябва да бъде достигната договореност на национално ниво, за да може страната ни да получи финансиране […]