ОП Околна среда

/ОП Околна среда
­

Процедура: Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове

Процедура: Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове

През програмен период 2007 – 2013 г. оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ (ОПОС 2007 – […]

ОБЯВЕН Е ПРИБЛИЗИТЕЛНО ЦЕЛИЯТ РЕСУРС НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2014-2020 Г.

„Обявен е 99% от ресурса на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Изпълняват се 88 договора на стойност 38% от бюджета на ОПОС“. Това каза […]

МРРБ ОТКРИВА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И СПОРТНА БАЗА

Одобрени са промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, които ще отговорят на големия интерес на общините за подобряване на образователната инфраструктура

Комитетът […]

МОСВ набира предложения за пилотни екопроекти

Краен срок: 31 май 2017 г.
Предприятия, общини и общински предприятия могат да кандидатстват в МОСВ за финансиране на иновативни проектни предложения, свързани с опазване на […]

Готвят нов механизъм за предоставяне на средства за ВиК проекти

240 млн. лева или 10% от ресурса на ос „Води“ на оперативна програма „Околна среда“ (2014-2020 г.) ще бъдат прехвърлени от Министерство на околната среда […]

МОСВ продължава програмите си за саниране и за електромобили с бюджет от 15, 298 млн. лв.

Министерството на околната среда и водите осигури финансово продължаването на две свои успешни програми – за саниране на държавни и общински сгради и за купуване […]

120 млн. лв. ще получат общини за мерки за по-чист въздух

120 млн. лева ще бъдат отпуснати по ОП “Околна среда” в периода до 2023 г. за предприемане на мерки за по-чист въздух. Това каза пред […]

УО НА ПРСР ПУБЛИКУВА ЗА КОМЕНТАРИ ИГРП ЗА 2017 Г. ЗА ПРСР И ИГРП ЗА 2017 Г. ЗА ВОМР

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление на Министерския съвет №162 от 12.07.2016 г., Управляващият орган на ПРСР публикува за коментари Проект на […]

МОДЕРНИЗИРАТ ПСОВ-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“

Договор за разширяване и модернизация на пречиствателната станция „Златни пясъци“ подписаха министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Варна Иван Портних.

Финансирането […]

Министър Павлова: Общините, които не членуват във ВИК-Асоциация, не могат да получат европейско и дължавно финансиране за проекти във водния сектор

Общините, които не се включат във ВиК-асоциациите на областно ниво, а продължат да ползват услугите на общински водоснабдителни дружества няма да имат възможност да получават […]