ОП Наука и образование за интелигентен растеж

/ОП Наука и образование за интелигентен растеж
­

Стартира проектът за върхови постижения ”Наследство БГ”

Започна изпълнението на проекта “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ” по Оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Той се осъществява […]

УВЕЛИЧАВА СЕ РАЗМЕРЪТ НА СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

На 17 април 2017 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2016/2017 […]

44 проекта за научни центрове кандидатстват за европейско финансиране

Общо 44 проектни предложения са подадени по двете процедури за изграждане на научни центрове, обявени по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съобщиха […]

От 2017 бизнесът ще получава финансиране за дуално обучение

България стартира своя собствена програма за стимулиране на професионалното образование
От началото на 2017 година България стартира собствен вариант за стимулиране на дуалното обучение. Той предвижда […]

Проект “Студентски практики – фаза I”

Краен срок: 31 декември 2017 г.
Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област […]

Консорциум УНИТе търси асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

Краен срок: 2 декември 2016 г.
Консорциум УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-Обществото), създаден от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – […]

УО НА ПРСР ПУБЛИКУВА ЗА КОМЕНТАРИ ИГРП ЗА 2017 Г. ЗА ПРСР И ИГРП ЗА 2017 Г. ЗА ВОМР

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление на Министерския съвет №162 от 12.07.2016 г., Управляващият орган на ПРСР публикува за коментари Проект на […]

ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ – ФАЗА 1

Краен срок: 31 октомври 2016 г. 19:00 ч.
Целта на програмата е насочена към развитие на човешките ресурси, ангажирани в сферата на науката. Целта е да […]

УТВЪРДЕНИ СА УКАЗАНИЯ ОТНОСНО СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Със Заповед № РД09-1365/ 15.09.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) са утвърдени Указания […]

ЗАПОЧВА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПНОИР

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на отворените за кандидатстване процедури за безвъзмездна финансова […]