Програма Хоризонт 2020

/Програма Хоризонт 2020
­

Horizon 2020: Разпространение на най-добрите практики по „Мария Склодовска-Кюри

Схемата COFUND цели стимулиране на регионални, национални или международни програми за насърчаване на високите постижения в обучението на изследователите, мобилност и кариерно развитие, разпространение на […]

Подпомагат малки предприятия по нов инструмент в рамките на „Хоризонт 2020“

През 2014 г. се очаква да бъдат финансирани около 645 проекта (по етап 1 и 2), а през 2015 г. — броят им да се […]

ЕС дава 1,13 млрд евро на публично-частни партньорства в подкрепа на иновациите

Парите са част от програма „Хоризонт 2020“, която е на обща стойност 80 млрд. евро 

Партньорства в областта на научните изследвания между ЕС, частния сектор и […]

ЕК започна обществена консултация във връзка с „Наука 2.0“

„Наука 2.0“ е революционен подход към науката, който се простира от анализирането и споделянето на данни и публикации до сътрудничеството в световен мащаб 

Европейската комисия започна […]

ЕС и ЕИБ подкрепят инвестиции до 48 млрд. евро за научноизследователска и развойна дейност

През следващите седем години се очаква да бъде осигурено финансиране на стойност над 24 млрд. евро за иновации на малки, средни и големи предприятия, както […]

Horizon2020: Покана за превръщане на научното образование и кариера в привлекателна за младите хора

 Horizon2020 SEAC-3-2014: Покана за превръщане на научното образование и кариера в привлекателна за младите хора тема: Транс-национална мрежа EURAXESS Service 

Целта на поканата е по-нататъшно разнообразяване на […]

Horizon 2020 – Подкрепа за здравето и профилактика на заболяванията

Подкрепя се многосекторния подход, който има за цел да подобри здравето чрез решаване на такива фактори като: жилищно настаняване; системи за водоснабдяване и канализация; транспорт; […]

Horizon 2020 – Инструмент за малки и средни предприятия

Кандидатите могат да кандидатстват в първа фаза с оглед по-късното кандидатстване във втора фаза, или направо във втора фаза.

Във фаза 1 ще бъде разработено предпроектно […]