Програма Хоризонт 2020

/Програма Хоризонт 2020
­

Набиране на проектни предложения в рамките на Инструмента за МСП по програма „Хоризонт 2020“

Като част от програма „Хоризонт 2020“, чрез Инструмента за МСП, Европейската комисия набира проектни предложения в областта на иновациите. Подкрепата, в размер на до 2,5 […]

„Хоризонт 2020“ стартира с 15 млрд. евро за първите две години

„Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации на стойност 80 млрд. евро. Финансирането за първите две години в размер на повече от […]

Хоризонт 2020 – Наука с и за обществото

Програма “Хоризонт 2020” насочва ресурси към различни, но взаимно допълващи се приоритета с ясна добавена стойност за Европейския съюз. Те съответстват на приоритетите, залегнали в […]

Хоризонт 2020 – Разпространение на върхови научни постижения

Програма “Хоризонт 2020” насочва ресурси към различни, но взаимно допълващи се приоритета с ясна добавена стойност за Европейския съюз. Те съответстват на приоритетите, залегнали в […]

Доклад на проекта „Хоризонт“ за Европа начертвата предизвикателства пред европейското училищно образование

До една година изчисленията в облак и таблетните компютри ще бъдат широко разпространени в много европейски училища, прогнозират експерти 

Недостатъчните цифрови умения и компетентности сред учениците, […]

Семинар разкрива новостите за европейското финансиране по Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП

Събитието ще се проведе на 03 октомври в Представителството на Европейската комисия у нас 

Скромното участие на България при първото набиране на проекти за финансиране от […]

Хоризонт 2020 – Високи постижения в научната област

„Хоризонт 2020“ отговоря на обществените предизвикателства като подпомага преодоляването на пропастта между науката и пазара. Подкрепата на иновативни предприятия да направят своя технологичен пробив чрез […]

Хоризонт 2020 – Водещи позиции в промишлеността

Стратегическите инвестиции в ключови технологии са в основата на иновациите в съществуващи и нововъзникващи сектори. Европа се нуждае от повече иновационни МСП, за да постигне […]

H2020-SEAC-2014-1: Иновативни начини да се направи научното образование и научната кариера привлекателна за младите хора

Ще бъдат подкрепени дейности, които ще повишат осведомеността на млади момчета и момичета на относно различните аспекти, обхващащи науката и технологиите в социалното им съдържание, […]

Хоризонт 2020 – Наука и иновации на една ръка разстояние

Бюджет: 80 милиарда евро

„Хоризонт 2020“ отговоря на обществените предизвикателства като подпомага преодоляването на пропастта между науката и пазара. Подкрепата на иновативни предприятия да направят своя технологичен […]