Програма Хоризонт 2020

/Програма Хоризонт 2020
­

ПРСР и Хоризонт 2020 предлагат възможности за иновативно и еко земеделие

Новата ОСП осигурява множество възможности за развитие на иновации и за осигуряване по-добра защита на околната среда, се посочва в анализ, публикуван в euractiv.com. Както […]

Европейската комисия пусна програмата за научни иновации Хоризонт 2020

Европейската комисия отвори прием за кандидатстване по новата програма Хоризонт 2020, която финансира проекти за научни изследвания в земеделието и горския сектор, съобщава Agra Europe. […]

Финансиране за малки и средни предприятия

Финансираща програма:Хоризонт 2020Инструмент за МСПОбщ бюджет:Бюджетът по видове проекти (за фаза 1 и фаза 2), както и по тематични области, е посочен в работната програма за […]

Покана „МСП Инструмент” – фаза 2 – H2020-SMEINST-2-2015

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

Бенефициенти:
Малки и средни предприятия на територията на държава членка или асоциирана страна.

Описание:
Специфични предизвикателства: МСП инструментът се състои […]

Покана „МСП Инструмент” – фаза 1 – H2020-SMEINST-1-2015

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

Бенефициенти:
Малки и средни предприятия на територията на държава членка или асоциирана страна.

Описание:
Специфични предизвикателства: МСП инструментът се състои […]

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” – H2020-SMEINST-2-2014

Покана „МСП Инструмент” – фаза 2 – H2020-SMEINST-2-2014

Специфични предизвикателства: МСП инструментът се състои от три различни фази, включително и тренинг и обучения за бенефициентите. Участниците могат […]

Обучение по програма „Horizon 2020“

В рамките на участието си в Смарт Консултинг Клъстер и в резултат на сътрудничеството си с други клъстери във Варна Агенда ООД организира обучение по […]

Очкваме 1,7 млрд. евро за околна среда от Брюксел

Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Документът определя приоритетите за финансиране в областта на околната среда със средства от Кохезионния фонд […]

За програма Хоризонт 2020

„Хоризонт 2020“ е нова програма, която обединява досегашните програми и инструменти, финансиращи научни изследвания и разработване на нови технологии – Седма рамкова програма за научни […]

Европейската комисия набира проектни предложения в областта на иновациите

Подкрепата обхваща три етапа, с цел превръщането на иновативните идеи в конкретни и иновативни решения с европейско и глобално въздействие 

Като част от програма „Хоризонт 2020“, […]