Финансиране

/Финансиране
­

Микрокредитиране за стартиращи и социални предприятия по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Краен срок: не е посочен
Финансирането е под формата на микрокредити и е предназначено за стартиращи и социални предприятия.
>> Основни параметри на финансовия инструмент:
– Размер на […]

Фонд за регионално развитие на Грантовете на ЕЕА и Норвегия – подкрепа за трансгранични и транснационални проекти

Краен срок: 1 юли 2018 г.
Чрез безвъзмездните средства от ЕИП и Норвегия в размер на 34,5 милиона евро страните донори допринасят за намаляване на […]

МИГ „Поморие“ подбор на проекти – Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности […]

Държавата финансира заетост на 18 хил. безработни през 2018 г.

Над 18 хиляди безработни в България ще започнат работа по програми и мерки, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2018 г. Документът […]

Фонд „Земеделие“ ще кредитира одобрени проекти по Пчеларската програма

Със свое решение Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди условията, при които одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. ще имат възможност […]

ЕК увеличава субсидиите за популяризиране на фермерски продукти

Комисия ще отпусне допълнително 169 млн. евро
Европейската комисия (ЕК) ще предостави допълнително финансиране в размер на 169 милиона евро за популяризиране на селскостопанските продукти от […]

Подкрепа за университетски и научни събития

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подкрепа за университетски и научни събития
 

Изтеглете оттук формуляра за кандидатстване.
Формулярът може да се попълни на френски или на български език.
Крайна дата […]

Грантове на Международен женски клуб София (IWC)

Краен срок: 31 януари 2018 г.
Основната цел на тази програма е да насърчи българския неправителствен сектор да повиши осведомеността относно целите на ООН за устойчиво […]

ПРОЕКТИ ЗА ПОДКРЕПА НА ПЪТУВАНИЯ ПО ПРОГРАМА „БИЗНЕС РАЗВИТИЕ, ИНОВАЦИИ И МСП“

Иновация Норвегия публикува обява за набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г., Фонд за […]

Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи

Столична община обявява процедура за включване в Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община.

За ефективно […]