Финансиране

/Финансиране
­

Международен спортно-образователен проект стартира Федерацията по снукър

Официален старт на международен спортен проект дадоха Българска снукър федерация и Европейската билярд и снукър асоциация. „Развитие на умения в и чрез снукър“ (STROKE) ще […]

МИГ „Лясковец-Стражица“ обявява прием „Социални иновации за активно социално включване”

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционни приоритети 2 „Активно приобщаване, включително с оглед […]

Близо 1200 ученици ще получат еднократна финансова помощ или стипендия през 2018 г. за високи постижения

Правителството прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година. Тя предвижда близо 1200 деца […]

Конкурс за финансиране на проектни предложения “Малки проекти: събития и общностно участие”

Краен срок: 6 април 2018 г.
Поканата е насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина, като цели да стимулира тяхното участие […]

Конкурс за малки проекти на фондация “Глобални библиотеки – България

Краен срок: 20 февруари 2018 г.
Конкурсната сесия е насочена към развитие капацитета на обществените библиотеки, които са част от мрежата на ФГББ.
В рамките на конкурсната […]

Млади социални иноватори, 25 март – 26 август 2018, Осло, Норвегия

Краен срок: 15 февруари 2018 г.
Целта е вие и вашият екип да създадете реален стартъп, който помага за решаване на целите на устойчивото развитие и […]

Подбор на проекти по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта (2016 г. – 2020 г.)

Краен срок: 22 февруари 2018 г.
Кандидатстващи институции – образователни институции (детски градини, училища), частни детски градини и училища, районни администрации и малки населени места, читалища, […]

Първите договори за изграждане на центрове за наука с европари ще се сключат през февруари

Първите договори за изграждане на центрове за наука с финансиране от оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж” се очаква да бъдат сключени февруари. […]

МРРБ ОСИГУРЯВА 200 МЛН.ЛВ. ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ

Вероизповеданията за пръв път могат да кандидатстват за комбинирано финансиране по ОПРР

 Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява 200 млн.лв. за развитие на туристическите атракции […]

Отворена покана за подаване на проекти “ _Място – Доброволчество с въздействие”

Краен срок: 19 февруари 2018 г.
Сдружение „BG Бъди активен“ отправя Отворена покана за подаване на проектни предложения по Проект “ _Място – Доброволчество с въздействие”.
Поканата […]