Програма ЕРАЗЪМ+

/Програма ЕРАЗЪМ+
­

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“

Крайни срокове:

2 февруари 2017 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“;
26 април 2017 г. – Покана […]

Национална покана за кандидатстване по КД 1 „Мобилност”, Проекти за мобилност на младежи и младежки работници

Краен срок: 02 ФЕВРУАРИ 2017г., 13:00 часа българско време

Структурният диалог насърчава активното участие на млади хора в демократичния живот, както и дебатите по въпроси, свързани […]

EACEA 40/2016 в рамките на програма „Еразъм+“ „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“

Краен срок: 17 януари 2017 г., 12:00 ч. на обяд (Брюкселско време)
Целта на поканата е да призове за подаването на предложения за бизнес партньорства в […]

Покана за включване на училища и детски градини в стратиращ проект HealthEDU

Краен срок: 15 ноември 2016 г.
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество стартира изпълнението на международен проект HealthEDU, подкрепен по програма […]

Програма „Еразъм+“

Краен срок: различни за различните действия – от 2 февруари 2017 г. до 4 октомври 2017 г.
Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия […]

„КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA 40/2016

в рамките на програма „Еразъм+“

„КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и […]

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/37/2016

Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — подкрепа за реформиране на политиката

Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта

(2016/C 378/10)

ВЪВЕДЕНИЕ

Сътрудничеството с организациите на гражданското общество в […]

Национална покана – КД 3, Проекти за „Структурен диалог – срещи между млади хора и отговорните за младежката политика”

Краен срок: 04 ОКТОМВРИ 2016, до 13:00 часа (българско време)

Структурният диалог насърчава активното участие на млади хора в демократичния живот, както и дебатите по въпроси, свързани […]

Национална покана – КД 2, Проекти за Стратегически партньорства за обмен на добри практики в областта на младежта

Краен срок: 04 ОКТОМВРИ 2016г.

По настоящата Покана за подаване на предложения в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество […]

Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на младежи и младежки работници

Краен срок: 04 ОКТОМВРИ 2016, до 13:00 часа (българско време)

По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност” в областта на младежта ще се отпуска […]