Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки ФМ

/Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки ФМ
­

ПОСТАВИХА НАЧАЛОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ НОРВЕГИЯ, ИСЛАНДИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН ПОСТАВИХА НАЧАЛОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ […]

България ще получи достъп до 210 млн. евро по финансовия механизъм на ЕИП и по Норвежкия финансов механизъм

Правителството одобри два меморандума за разбирателство – за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство между България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия […]

Създадена е специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни аквакултури

Специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни аквакултури е изградена във Факултета по фармация на Медицински университет – Варна. Тя е оборудвана с два […]

Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 е инвестирал 11,5 млн. евро в зелени проекти

Реализирани са 32 проекта за озеленяване на бизнеса в България

„Иновации в зелената индустрия“ в България  е програмна област в рамките на  Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 […]

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

На 29.07.2015 г. Министерският съвет на Република България одобри проекта на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Законопроектът очертава националната институционална […]

106 кандидати са подали проекти по схемата за енергийна ефективност и ВЕИ

106 кандидати са подали проектни предложения за две от схемите на Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”. Програма “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” е […]

Покана за представяне на предложения EACEA 17/2014: Подкрепа за разработване на единични проекти

Бенефициенти:
Тази покана за представяне на предложения е насочена към европейските дружества, чиито дейности допринасят за постигането на горепосочените цели, и по-специално към независимите продуцентски компании, които са […]

Набират се проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО в България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП

Крайният срок за подаване на проектите е 18 ноември 2014 г. 

Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 […]

Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014

Програмата за подкрепа на НПО в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014г. и е на обща стойност […]

Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП

Информационните срещи, разясняващи процедурите за кандидатстване по третия конкурс за набиране на проектни предложения, ще се проведат както следва:

1. 24 септември 2014 г. (сряда) – […]