Трансгранично сътрудничество

/Трансгранично сътрудничество
­

Одобриха програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по ИПП за ТГС България-Турция“

Програмата ще функционира чрез три приоритетни оси – “Околна среда”, “Устойчив туризъм”, „Техническа помощ“

Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна […]