Трансгранично сътрудничество

/Трансгранично сътрудничество
­

35 200 000 евро е бюджетът по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A […]

18.01: Първа покана по програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

Краен срок: 18 ЯНУАРИ 2015

Публикувана е първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, чията цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между […]

Първа покана за подаване на предложения по стратегически проекти Гърция-България 2014-2020

Краен срок: 19 ФЕВРУАРИ 2016

Стартира официално процедурата по подаване на предложения, която е свързана с 1-та Покана по Програмата за сътрудничество InterregV-A Гърция-България 2014-2020 и […]

Втора покана по програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“

Краен срок: 15 МАРТ 2016 г. (16:00ч.)

Отворена е втората покана по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, за представяне на проекти: по приоритетна […]

Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 г.

Изграждането на граничния пункт Рудозем- Ксанти е приоритет за програмата

Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ […]

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ИНТЕРРЕГ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция

(Национален орган по програмата)

Обявяват […]

Отпускат 11 млн. евро за околна среда и устойчив туризъм по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Програмата стартира реално два месеца след одобрението й

Само два месеца след одобрението на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2014-2020 […]

Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

Актуализирани въпроси и отговори по Първата покана – към 13.10.2015
Първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия
Списъкът „Въпроси и […]

Одобриха програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по ИПП за ТГС България-Турция“

Програмата ще функционира чрез три приоритетни оси – “Околна среда”, “Устойчив туризъм”, „Техническа помощ“

Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна […]

Първо заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата Интеррег-ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020

На 30-ти юли 2015 г. в гр. София се проведе първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по Програмата Интеррег-ИПП ТГС България-Сърбия. Заместник-министърът на […]