Трансгранично сътрудничество

/Трансгранично сътрудничество
­

ПРЕДВИЖДА СЕ ПРОГРАМА „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014-2020“ ДА СТАРТИРА С ОФИЦИАЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

По програма „Черноморски басейн 2014-2020“  финансов ресурс могат да получат десет държави, които имат обща идентичност от гледна точка на Черноморския басейн,  еднакви специфики и […]

Европрограмата “Черноморски басейн” тръгва до края на годината

Над 56 млн. евро могат да се усвоят за съвместни проекти за туризъм, търговия, селско стопанство
Европейската програма “Черноморски басейн 2014 – 2020”, по която могат […]

Над 40 млн.евро ще бъдат инвестирани по Програмата за транснационално сътрудничество “Балкани–Средиземно море” 2014-2020 г.

Оценяват първите проекти по програмата за над 20 млн.евро.

Над 40  млн.евро ще бъдат инвестирани  по Програмата за транснационално сътрудничество “Балкани–Средиземно море” 2014-2020 г. Това […]

Деница Николова: Скоро ще бъдат сключени първите договори за изпълнение на проекти по програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия

Общият бюджет на програмата за сътрудничество със Сърбия е над 66 млн.лв.

Съвсем скоро ще бъдат сключени първите договори за новите съвместни проекти по Програмата […]

Подготвят мерки за ефективно използване на биомасата като енергиен източник

Държавата подготвя план за действие, чрез който ще се потърсят най-ефективни и икономически изгодни начини за подпомагане използването на горската биомаса за производство на енергия […]

36 проекта ще бъдат финансирани по програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

6 млн. евро ще бъдат преразпределени от бюджета на програмата за 2018 г.

По  програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия са подадени 388 […]

116 проекта по програмата за сътрудничество между България и Турция са одобрени на първи етап от оценката

Проектите са за над 11 млн. евро

Изразяваме нашата съпричастност и солидарност с Република Турция и осъждаме всеки акт, който отнема невинни човешки животи за […]

Конференция за обсъждане на Черноморско сътрудничество на 14 юли в Констанца, Румъния

Черноморската програма 2014-2020 е част от Трансграничното сътрудничество на Европейския съюз по силата на своя Европейски инструмент за съседство (ЕИС). Основната цел на конференцията е […]

Грантове за дейности в подкрепа на транснационални проекти

Краен срок: 27 МАЙ 2016 г., 12:00 (обяд) CET

Грантове за дейности в подкрепа на транснационални проекти за насърчаване на добри практики в областта на джендерните […]

574 проектни концепции са подадени по програма „Дунав“

104 български партньори имат възможност да бъдат финансирани

Активното участие на българските партньори в изпълнението на многонационални проекти по програма „Дунав“, както и другите регионални […]