Трансгранично сътрудничество

/Трансгранично сътрудничество
­

Промяна в покана за участие във Форум за партньори по проекти за транснационално сътрудничество

Европейската асоциация за информация за местното развитие (AEIDL), съвместно с Полското министерство на икономическото развитие, организират Форум за търсене на партньори по изпълнението на проекти […]

Фонд за регионално развитие на Грантовете на ЕЕА и Норвегия – подкрепа за трансгранични и транснационални проекти

Краен срок: 1 юли 2018 г.
Чрез безвъзмездните средства от ЕИП и Норвегия в размер на 34,5 милиона евро страните донори допринасят за намаляване на […]

12,2 МЛН. ЕВРО ЩЕ БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ В ПОГРАНИЧНИЯ РАЙОН МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ

12,2 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния район между България и Сърбия. Средствата са предвидени за финансиране на проекти по обявената днес втора покана […]

Първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

Краен срок: 31 МАЙ 2017

Първата покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн […]

Министерството на туризма ще участва в проект за развитие на съвместни продукти по Интеррег България – Турция

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Съвместни инициативи за промоция на трансграничния регион […]

Проект, подпомогнат от АГЕНДА – финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция

Проект „Кулинарен Комшулук“ в партньорство с Асоциацията на ресторантьорите в Кешан, Турция – събиране на истории, легенди и рецепти за приготвяне на здравословна храна на […]

Провеждане на информационен ден за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 във връзка с втората покана за проектни предложения

На 9 март 2017 г. […]

Първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

Първата покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ стартира на 31 […]

Нов проект ще популяризира Акве Калиде

Археологическите находки в Акве Калиде край Бургас ще бъдат консервирани за следващите поколения, експонирани по интересен начин, а достъпноста до тях ще бъде подобрена. Това […]

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛОВА: С 30 МЛН. ЕВРО ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ИПП БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ 2014-2020 ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РЕГИОНИ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДОБРЯТ

С 30 млн. евро по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014 – 2020 имаме възможност да подобрим икономическите условия в регионите […]