Национално финансиране

/Национално финансиране
­

ЕК одобри българска програма за млади предприемачи

“Алеко” ще финансира обмяната на опит и ще започне от 2017 г.
Европейската комисия е одобрила първата изцяло българска програма. Тя се нарича “Алеко” и е […]

Процедура за кандидатстване с проектни предложения по Национална програма за младежта (2016-2020) за 2016 г.

Краен срок: 10 октомври 2016 г.
Подпрограма 1: Развитие на мрежата МИКЦ
Развитието на мрежа от Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ) с необходимата база, експертен екип и качество […]

Общините ще получат държавни пари за минералните си находища

Местната власт има няма достатъчно средства за реконструкция, рехабилитация и изграждане на инфраструктура
Общините, които имат находища на минерална вода ще получат държавни средства за тяхното […]

Панорамен асансьор на Бузлуджа разкрива 360-градусова гледка над България

Залата в социалистическия монумент се превръща във форум за изкуство и история
Паметникът на БСП на връх Бузлуджа да се превърне в печеливша туристическа атракция със […]

Зам.-министър Везиева: Със средствата по НИФ ще насърчим научно-развойната и иновационна дейност

Зам.-министърът на икономиката посочи, че средствата за 2016 г. по НИФ са в размер на 5 млн. лева

„Със средствата по Националния иновационен фонд /НИФ/ще […]

БФЖ обявява нов конкурс за финансиране на проекти в сферата на женските права и равнопоставеността на половете

От началото на 2015г., с подкрепата на фондация ОАК, Български фонд за жените (БФЖ) започна работа за развитие на женското движение и индивидуалното дарителство в […]

Проект „Техностарт 2 – насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“

Краен срок за подаване на документи: 17 ОКТОМВРИ 2016 г.

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) обявява Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите […]