Национално финансиране

/Национално финансиране
­

Фонд „Култура” на Община Варна

Фонд „Култура” предоставя широк спектър от финансови инструменти за развитие на изкуството и културата от страна на Община Варна, което благоприятства превръщането на град Варна […]

Държавата ще плаща транспорта на пътуващите учители

Учителите, които пътуват, за да преподават в населено място, по-голямо от селището, където живеят, също ще могат да получават пари за транспорт. Условието е средствата […]

„Фонд за ускоряване и начално финансиране“ ще подкрепя българските предприемачи в ранния етап от развитието им

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира пазарни консултации, чиято цел е да се финализират параметрите на финансов инструмент „Фонд за ускоряване […]

Подкрепа за лица с изявени дарби

Краен срок: текущ
През 2017 година Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ ще продължи да подкрепя лица с изявени дарби в рамките на […]

Удължава се срокът за подаване на проекти по програма VIVACOM Регионален грант

До 06.01.2017 г. се удължава срокът за подаване на проекти по програма VIVACOM Регионален грант.

“Многото запитвания за програмата, а и желанието ни да осигурим възможност […]

Кабинетът отпусна близо 6 млн. лв. на БАН

Те са предназначени за някои проекти на Академията, както и за целево подпомагане на докторанти и млади учени
По време на редовното си заседание Министерски съвет […]

Министерството на финансите отпусна още 10 млн. лв. за лихвоточки

Общият бюджет за тази година е 21 млн. лв.
Националния компенсационен жилищен фонд, който има ангажимент да изплаща лихвоточките на притежатели на жилищноспестовни влогове, получи още […]

Пилотна програма финансира оползотворяването на топлинна енергия от минералните води

Правителството прие промени в свое постановление, с което бяха одобрени допълнителни трансфери по бюджета на МОСВ в полза на Предприятието за управление на дейностите по […]

Програма „Спорт за децата в свободното време” за организиране и провеждане на спортни занимания за деца в свободното време

Краен срок: 10 ДЕКЕМВРИ 2016

Програма „Спорт за децата в свободното време“ (Програмата) е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички […]

Програма „Научи се да плуваш“ 2017 г. за организиране и провеждане на обучение по плуване на деца

Краен срок: 15 ФЕВРУАРИ 2017

Програма „Научи се да плуваш“ е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен документ […]