Национално финансиране

/Национално финансиране
­

Проекти за подобряване условията на труд

Краен срок: ежемесечно до 25-то число
Фонд “Условия на труд” към министъра на труда и социалната политика предоставя безвъзмездно средства за:
1. финансиране на проекти и програми […]

Нова програма за заетост ще осигури работа на 830 души от Северозападна България

До края на тази година в 14 общини с високо равнище на безработица от областите Враца, Видин и Монтана ще бъде реализирана пилотно новата Национална […]

Столична програма „Култура” за 2018 г.

Краен срок: 1 септември 2017 г., включително

Обявява се сесия на Столична програма „Култура” – 2018 г., с изключение на Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност”, […]

Национален фонд „Култура“ обяви конкурс по няколко програми

Национален фонд „Култура“ обяви конкурс по mрограма „КРИТИКА“,Подпрограма „Критически текстове и анализи“
Краен срок: 28 юни 2017 г. (15:00 ч.)
Конкурсът е за финансиране на:
— български […]

Процедура за кандидатстване по Национална програма за изпълнение на младежки дейности

Краен срок: 17 МАЙ 2017

Министерството на младежта и спорта за първи път разработи Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона […]

Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на проекти

Подкрепа на спектакли в страната в областта на професионалното танцово изкуство

Type: Покана
Публична: 19 апр. 2017
Няма коментари

Категории: Културни

Краен срок: 02 МАЙ 2017
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА  На основание […]

Сесия за частично финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства

Краен срок: 18 МАЙ 2017

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА на основание чл.14, ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.5, ал.2 от Устройствения правилник […]

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ОБЯВЯВА СЕСИЯ:

За финансова подкрепа на проекти за продуциране на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от независими професионални организации.

Подкрепата се определя чрез конкурс по […]

Втора сесия на Столична програма „КУЛТУРА” за Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност”

Краен срок: 09 МАЙ 2017
В изпълнение на Решение № 580/28.07.2016 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА […]

Фонд “Култура” на Община Варна обяви сесия за набиране на предложения за проекти

Краен срок за регистрация за електронно кандидатстване: 16 февруари 2017 г.
Краен срок за кандидатстване: 20 февруари 2017 г.
Проектите следва да се реализират в периода от […]