Национално финансиране

/Национално финансиране
­

Публикуваха новата лозаро-винарска програма за периода 2019-2023 г.

Новите мерки са „Инвестиции“ и „Застраховане на продукцията“
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 […]

Програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 г.

Краен срок: 9 март 2018 г.
Набират се проектни предложения със следните направления:
>> Направление 1 (общ бюджет – 700 000 лв.):
– Тема „Насърчаване на здравословен начин […]

Национална програма за младежта – Национални младежки инициативи и кампании

Краен срок: 9 март 2018 г.
Тематични области:
Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи;
Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа;
Тематична област […]

Подготвят нова програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор

Изготвя се проект на Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година. Програмният период за прилагане на мерките включени в настоящата програма  […]

Конкурс за малки проекти на фондация “Глобални библиотеки – България

Краен срок: 20 февруари 2018 г.
Конкурсната сесия е насочена към развитие капацитета на обществените библиотеки, които са част от мрежата на ФГББ.
В рамките на конкурсната […]

Подбор на проекти по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта (2016 г. – 2020 г.)

Краен срок: 22 февруари 2018 г.
Кандидатстващи институции – образователни институции (детски градини, училища), частни детски градини и училища, районни администрации и малки населени места, читалища, […]

Увеличение с 50% бюджета за националните програми по пчеларство

Повече подкрепа за пчеларския сектор и увеличено финансиране. Това става възможно с гласуваният Доклад за пчеларството на заседание на Комисията по земеделие и развитие на […]

Дават 6.2 млн. лв. на общините за развитие на училищата

С две постановления правителството одобри трансфери по бюджетите на общини в размер на 6 203 604 лв. Средствата са за изпълнение на дейности по националните […]

Министерство на младежта и спорта публикува възможности за финансиране през 2018

Министерство на младежта и спорта актуализира програмата си за 2018г. На страницата на Министерството са публикувани възможностите за финансиране на проектни предложения през новата година. […]

Програма “Работа” ще осигури общо 1066 работни места

Финансирането на пилотния етап на програмата е 2 млн. лв.
Новата национална програма „Работа” на Министерството на труда и социалната политика стартира пилотно от 1 септември […]