МИГ/МИРГ

/МИГ/МИРГ
­

ПМДР обяви за обществено обсъждане подбор на проекти по мярка 4.1

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 4.1 „Подготвителна помощ […]

Връчиха първите 21 споразумения за МИГ

Първите 21 споразумения на Местните инициативни групи по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от Програмата за развитие на селските […]

УО НА ПРСР ПУБЛИКУВА ЗА КОМЕНТАРИ ИГРП ЗА 2017 Г. ЗА ПРСР И ИГРП ЗА 2017 Г. ЗА ВОМР

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление на Министерския съвет №162 от 12.07.2016 г., Управляващият орган на ПРСР публикува за коментари Проект на […]

Бургас и Камено финансират хора с идеи

Двете общини канят всеки, който има желание да създаде свой бизнес или земеделско стопанство

Общините Камено и Бургас стартират изпълнението на проект №РД50-97/17.08.2016 г., финансиран по […]

53 стратегии за ВОМР от Местни инициативни групи са подадени по подмярка 19.2

Заявените средства надвишават наличния бюджет с 39%

В първия прием по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно […]