Държавен фонд

/Държавен фонд
­

Стартира втори прием на стратегии за близо 350 млн. лв. за Водено от общностите местно развитие

Стартира втори прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите […]

15 точки по подмярка 4.2 за фермери с 3-годишен опит

Нови критерии дават съществено предимство на земеделските производители
15 точки ще получават земеделските производители при кандидатстване по преработвателната подмярка 4.2, ако докажат 3-годишен опит в селското […]

Колко и какви субсидии получават земеделските производители

Отчетът за изплатени суми беше публикуван от земеделското министерство
За последните 9 месеца земеделските производители са получили 1.8 млрд. лв. Сумата се отнася за кампания 2016 […]

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на […]

Фонд „Земеделие“ одобри 8.5 млн. лв. за четири национални програми

5.5 млн. лв. са за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните
Държавният фонд „Земеделие“ отпусна общо 8.52 […]

ДФЗ одобри 25 проекта за ремонт на храмове по подмярка 7.6

Държавен фонд „Земеделие” одобри 25 проекта по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ […]

Започва прием по мярка Е от пчеларската програма от 27 март

Определеният бюджет за е в размер на 89 785 лева
От 27 март до 7 април 2017 г. Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления по […]

Съфинансират с 1.5 млн. лева застраховането на земеделска продукция

Бюджетът за 2017 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция е 1.5 млн. лева. Това реши […]

МЗХ публикува наръчници за кандидатстване за директни плащания

Министерството на земеделието и храните публикува наръчници за кандидатстване за директни плащания за Кампания 2017. Достъпни са съкратена и пълна версия на файловете. В тях […]

Българското земеделие ще получи 7,4 милиарда евро по ОСП до 2020 г.

По линия на Общата селскостопанска политика до 2020 г. в селското стопанство и селските райони на България ще бъдат инвестирани около 7,4 милиарда евро. Приоритетните […]