Държавен фонд

/Държавен фонд
­

ДФ „Земеделие“ в Добрич вече посреща фермери в ABC Center

Областната дирекция на ДФ „Земеделие“ в Добрич вече посреща бенефициенти в нов офис, който се намира в ABC Center. За кратко време новата модерна сграда […]

Подвижното пчеларство в цифри

Какви са ползите, инвестициите и икономическата ефективност?
Подвижното пчеларство е един от доходоносните методи, но сякаш у нас не се използва масово. Какво е подвижно пчеларство, […]

ЕК събира мнения от фермерите за ПРСР

Резултатите ще се използват в подготовката на Общата селскостопанска политика след 2020 г.
Европейската комисия събира от днес мнения на фермери, търговци, правителствени и неправителствени организации […]

Фонд „Земеделие“ ще кредитира одобрени проекти по Пчеларската програма

Със свое решение Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди условията, при които одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. ще имат възможност […]

Предоставя се възможност за сключване на договори над наличния бюджет по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Министърът на земеделието, храните и горите издаде заповед за увеличаване на бюджета и сключване на договори над наличния бюджет за заявления за подпомагане по подмярка […]

Фонд “Земеделие” намалил с 30% цената, която плаща при покупка на техника с евросредства

Ръководството на Държавен фонд “Земеделие” е редуцирало предлаганите от дистрибуторите цени на земеделска техника с 30% и по тях финансира фермери. Това се разбра по […]

Предлагат два нови приоритета по мярка 4.2

Вижте приоритетите и изискванията, записани в проекта на наредбата

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на […]

Животновъдите ще получат над 7 млн. лева de minimis

Животновъдите ще получат държавна помощ de minimis в размер на 7 578 000 лева, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд […]

ДФ „Земеделие“ отпуска 5 млн. лева за нисколихвени кредити на зърнопроизводителите

Зърнопроизводителите ще могат да се възползват от общо 5 млн. лева за целеви кредит за производството на пшеница от реколта 2018. Това реши на свое […]

Вижте приоритетните животни и култури по подмярка 6.1

Калифорнийските червеи отпадат изцяло
Калифорнийските червеи да отпаднат изцяло от приоритетните животни за субсидиране по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Това предлага проект на […]