Държавен Фонд Земеделие

//Държавен Фонд Земеделие
­

Утвърдени насоки за проекти за спортна инфраструктура по подмярка 7.2

Таванът за допустими разходи по едно проектно предложение по процедура „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2 е до 50 […]

Малките ферми имат право на безплатни проекти за инвестиции по мярка 4.1.2

Фермерите с малки стопанства могат да разчитат на безвъзмездна помощ от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) за изготвяне на проектни предложения по подмярка […]

ДФ „Земеделие“ организира „Дни на отворени врати“ в страната

През тази година ДФ „Земеделие“ – РА ще организира „Дни на отворени врати“ във всички свои областни дирекции. Графикът за тяхното провеждане е одобрен от […]

16 държави популяризират специфичните си продукти с пари от ПРСР

Европейските механизми за подпомагане на храни със защитени наименования и как географските означения могат да дадат нови възможности за земеделските ни производители, представи днес евродепутат […]

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

10 млн. евро ще бъдат отпуснати за енергийна ефективност по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. […]

Приемът по 6.1 вероятно ще стартира през март

По индикативни данни беше предвиден за месец февруари
Очаквам леко забавяне при старта на приема по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, който според […]

Акценти при контрола по изпълнението и мониторинга по подмерки 4.1 и 4.2

Контролът, осъществяван от ДФЗ по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, засяга всички етапи от процедурата за […]

Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ през ИСУН

От 14 февруари, стартира приемът през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН) по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020, който ще продължи до […]

Започва форум за борба с измамите по европейски програми в земеделието

От българска страна ще участват представители на земеделското министерство и на полицията
Тридневна конференция по проект “Международно сътрудничество между правоприлагащите органи за превенция и борба с […]

Изготвиха нови критерии за допустимост на земеделски площи за подпомагане

МЗХГ публикува проект на наредба, която регламентира критериите
Агроведомството публикува проект на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки […]