Потвърдено е междинното звено на община Варна, одобрили сме инвестиционната програма и тръжните процедури по нея на обща стойност 84 млн. лв. по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Те са налични и вече са разполагаеми за Варна. Това коментира пред медии при посещението си днес в града министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Тя допълни, че към тази инвестиция са налични допълнително 16 млн. лв., които са предвидени за професионалните гимназии на територията на общината. С тях средствата общо по ОПРР 2014 – 2020 са 100 млн. лв., които ще се инвестират в проекти за градска среда, градски транспорт, образователна и социална инфраструктура.

Министърът обърна внимание, че извън този ресурс са инвестициите по линия на пътната инфраструктура. Вече са одобрени първите два проекта за пътя Варна –Добрич, за който има одобрен и сключен договор, както и за ремонта на пътя за Гроздьово – Старо Оряхово – Девня. Това са още 35 км пътища, които ще бъдат рехабилитирани, посочи тя и допълни, че договорите с Агенция „Пътна инфраструктура“ са сключени, а тръжните процедури са на етап оценка на получени оферти. След като бъде избран изпълнител, в случай че няма обжалване на решението за избор на изпълнител, ремонтите по тези пътища могат да започнат още през този строителен сезон. С тези средства инвестицията във Варна възлиза на над 150 млн.лв. само за първите проекти по оперативната програма, подчерта Павлова.

Регионалният министър обърна внимание, че с приоритет при инвестициите от държавния бюджет и от средствата на ЕС се ползва Аспарухово. Опитваме се в подкрепа на визията на общината за интегриран подход да направим няколко неща – едното е мостът, по който работим и инвестираме. Второто е отпуснатите 6 млн. лв. за главния водопровод на Аспарухово, който е изключително важен, за да няма ВиК аварии, след което е предвиден ремонт на трите основни булеварда, плюс парка по оперативната програма, коментира Павлова и обясни, че така се прилага интегрирания подход по отношение на подземна и надземна инфраструктура и пристанището в Аспарухово. Тя съобщи, че заради обжалване, не може да започне работата по охранителните канали, но има избрани изпълнители, договорите са готови за подписване, което може да стане след приключване на обжалването. Мисля, че с това инвестицията за Аспарухово е сериозна – над 50 млн. лв. по линия на държавния бюджет и еврофондовете, обобщи тя.

Към днешна дата вече са одобрени всички 39 междинни звена по Оперативна програма „Региони в растеж“, както и инвестиционните програми, бюджетните линии и всички тръжни процедури, съобщи Павлова.

Вече и по втората приоритетна ос на програмата, която е на обща стойност 200 млн. лв. за малките населени места по линия на енергийната ефективност за сградния фонд, има одобрен проект – община Златоград, информира министърът. Всички общини подадоха своите проекти, които са в процес на оценка и ще ги одобряваме буквално всяка седмица и месец, допълни тя.

В отговор на въпрос министър Павлова съобщи, че е приключил ремонтът на пътната част на магистрала „Хемус“ в участъка Варна – Шумен. Довършваме ремонта на съоръженията над магистралата откъм Варна, допълни тя. До края на месеца ще обявим търга за избор на изпълнител за строителството на участъка от Ябланица до Боаза, ако бъде постановено решението на ВАС, каза още министърът.

Източник: eufunds.bg