Краен срок: 30.06.2017

Вие сте любител или професионален фотограф? Ако отговорът е „да“, използвайте уменията си да правите снимки, които не само показват, но и разказват невероятни истории! Изпратете вашите снимки на #SkillsInAction Photo Competition!

Кандидатстването е в рамките на конкурс „Умения в действие“, организиран като част от дейностите на Международния център на ЮНЕСКО-UNEVOC в честването на Световния ден на младежките умения през юли 2017 г.

Теми

  • Насърчаване на младежката заетост и предприемачество – показващо как младите хора могат да приложат придобитите на практика умения, което води до осигуряване на работни места или започване на собствен бизнес.
  • Насърчаване на равнопоставеността и равенството между половете – показващо как достъпът до развитие на уменията трябва да бъде за всеки и как развитието на уменията може да преодолее проблемите, свързани с пола, стереотипи и неравенство
  • Улесняване на прехода към устойчиви икономики и общества – показване на уменията за устойчиво развитие и за справяне с изменението на климата и други въпроси, свързани с устойчивото развитие

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Източник: zafondovete.eu