Управляващият органа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ отваря гореща линия за сигнали от бенефициенти с цел предотвратяване на опити за злоупотреби с европейски средства по всички процедури, включително и по процедурите за предоставяне на обучение на безработни и заети лица чрез използване на ваучерите за обучение.

Напомняме на всички потенциални бенефициенти, че ОП „Развитие на човешките ресурси“ не използва посредничеството на консултанти по процедурите си. Ние гарантираме прозрачност в дейността на администрацията във ведомството и спазване на ясни правила.

При съмнения за злоупотреби по процедури и друг вид нередности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ можете да сигнализирате на телефон 02/8119600 както и на е-mail: efipp@mlsp.government.bg и на страницата на Програмата http://esf.bg/svarzhete-se-s-nas-pri-nerednosti/.  Разкриването на вашата самоличност няма да повлияе върху извършването на проверката по случая, но възможността за обратна връзка ще позволи по-прецизно изясняване на обстоятелствата, като ние гарантираме че няма  да се разкрива самоличността на подателя на сигнала.

Източник: esf.bg