Световният ден на младежките умения 2020 г. ще се проведе в предизвикателен контекст. Мерките за пандемия и ограничаване на COVID-19 доведоха до затваряне в световен мащаб на институциите за техническо и професионално образование и обучение, заплашвайки непрекъснатостта на развитието на уменията.

Ние от АГЕНДА допринасяме съществено за формиране и прокарване на различни младежки политики инициативи. Проектът VIRAGO, който ние подготвихме миналата година беше одобрен и финансиран. Той е насочен особено към работа с младите жени и създаването на лидерски умения у тях. Вижте повече за VIRAGO ТУК.

Значението на развитието на квалифицирана младеж е в основата на посланието на тази година за Световния ден на младежките умения. Ще се проведат няколко виртуални събития, фокусирани върху темата „Умения за устойчива младеж”. На 15 юли се присъединете към онлайн панелна дискусия, организирана от Постоянните мисии на Португалия и Шри Ланка при Организацията на обединените нации, заедно с ЮНЕСКО, МОТ и Службата на пратеника на Генералния секретар по въпросите на младежта.