Краен срок: 31.07.2017

Търсят се млади социални предприемачи за „Adam Start Entrepreneurship Challenge“. Идеите трябва да са с фокус върху проблемите, свързани с младите хора и да се реализират в сътрудничество със самите млади хора.

Конкурсът награждава ежегодно един млад човек и процесът на подбор е конкурентен. През 2016 бяха разгледани кандидатури от над 30 страни. Спечелилият получи парична сума за реализация на идеята си за подкрепа за бизнес, но и менторство, както и достъп до мрежи и медийни възможности.

Критерии за допустимост

  • Предизвикателството е отворено за млади хора на възраст между 18 и 29 години, които имат нова бизнес идея, която биха искали да стартират.
  • Участникът не трябва да е служител на Адам Брадфорд Частън Консултинг ООД, свързаните с него компании, агенти или други, професионално свързани с конкурса.
  • Отговорност на участника е да гарантира, че е юридически допустим да участва и да приеме наградата.

Повече информация

Източник: zafondovete.eu