Краен срок: 16 март 2018 г.
Майко Мила!, заедно с The Business Institute, ще дадат на една от вас стипендия за обучение по алтернативен MBA –програма, прилагаща подход на класическите MBA програми, но в контекста на реалната бизнес среда в България.
В продължение на няколко месеца една жена ще има изключителната възможност да посещава обучение от най-високо качество, да участва в разработването и решаването на реални бизнес казуси – на реални компании, действащи в България.
Пролетният семестър се провежда в периода: март – юни 2018 г., а есенният: октомври 2018 г. – февруари 2019 г.
Програмата oт два семестъра включва 8 дисциплини и е с обща продължителност от 156 тренинг часа.

Източник: flgr.bg

Повече информаця можете да намерите тук