Първите договори за изграждане на центрове за наука с финансиране от оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж” се очаква да бъдат сключени февруари. Става въпрос за договори за четири центъра за върхови постижения, оценката на проектите по които ще бъде одобрена през следващата седмица, пише Дневник. Очаква се в началото на март да бъде одобрена оценката и избрани и осемте проекта за центрове за компетентност, които ще се финансират с европейските средства. Това съобщи днес Кирил Гератлиев – изпълнителен директор на новата изпълнителна агенция към образователното министерство, която вече управлява оперативната програма.

С 350 млн. лева по оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, плащанията от Брюксел по която са замразени от година заради редица нарушения, трябва да бъде финансирано изграждането на четири центъра за върхови постижения и осем центъра по компетентности. Заради редица процедури, съдебни обжалвания на избора на оценители и връщане на проекта за оценка се забави окончателният избор кои от кандидатстващите 44 проекта да бъдат финансирани. Това увеличава риска от загуба на европейски средства за наука, тъй като страната ни има междинна цел до края на т.г. да бъдат усвоени поне 30% от европарите, или около 70 млн. лева.

Източник: projectmedia.bg