Процедура: „Енергийна ефективност в периферните райони-3”

Основна цел на процедурата е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините бенефициенти.

Дейностите целят постигане най-малко клас „С“ на енергопотребление в жилищния сектор, в сгради от културната, образователната и социалната инфраструктура и в сгради на държавната и общинската администрация, както и намаляване на крайното енергийно потребление и разходите за енергия, включително намаляване на емисиите на парникови газове. 

Допустими кандидати за финансиране са общините на 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.

Краен срок: 27 март 2020 г., 19:00 ч. 

Teриториален обхват:

 1. Ботевград
 2. Берковица
 3. Белоградчик
 4. Генерал Тошево
 5. Девин
 6. Елхово
 7. Златоград
 8. Ивайловград
 9. Крумовград
 10. Козлодуй
 11. Карнобат
 12. Мездра
 13. Малко Търново
 14. Никопол
 15. Нови пазар
 16. Нова Загора
 17. Поморие
 18. Попово
 19. Пещера
 20. Провадия
 21. Разлог
 22. Сандански
 23. Свиленград
 24. Самоков
 25. Севлиево
 26. Троян
 27. Тутракан
 28. Червен бряг

За повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6c524be1-d940-4e3f-9286-98f6ef138f61

Изображение, източник: https://pravatami.bg/page/108?attachment_id=eytmnswcfjv