Финансирането на пилотния етап на програмата е 2 млн. лв.

Новата национална програма „Работа” на Министерството на труда и социалната политика стартира пилотно от 1 септември в 14 общини. Тя ще се реализира в областите Видин, Враца и Монтана и ще продължи до края на годината. По нея ще бъдат наети общо 1066 безработни.

Целта на ведомството е да повиши заетостта в общините с висока безработица. Финансирането на пилотния етап на програма „Работа“ е 2 млн. лв., които са осигурени чрез оптимизация на бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Със средствата ще се покрият разходите на работодателите за трудово възнаграждение и осигуровки. Наетите ще изпълняват различни дейности в частния сектор или общественополезни дейности към общините като ремонт на обществени сгради, комунално-битово обслужване, поддържане на недвижимо културно наследство или оказване на услуги на населението.

Най-много безработни ще бъдат наети в общините Ружинци – 150, Хайредин – 142, Вълчедръм – 140, Бойчиновци – 98, Димово – 81,  Борован – 78 и Якимово – 75. В Криводол ще бъдат осигурени 67 работни места, в Чупрене – 56, в Брегово – 45, в Медковец – 42, в Чипровци – 38, в Макреш – 28, в Грамада – 26.

Набирането на заявки за работни места по инициативата се проведе от 16 до 22 август. В този период 112 работодатели обявиха 1098 работни места. За участие в програмата кандидатстваха 81 работодатели от частния сектор, които заявиха общо 141 места на пълен работен ден. Всички техни заявки са одобрени. Най-активно се включиха работодателите от област Монтана, където са заявени 61 работни места от 34 частни предприятия. В област Враца са обявени 44 работни места от 27 фирми, а във Видин – 36 от 20 работодатели.

Очакванията са част от наетите в частния сектор безработни да намерят трайна заетост и останат на работа след приключване на програмата.

В публичния сектор са одобрени 925 работни места. От тях 321 са за пълен работен ден. Близо половината от заявките от публичния сектор са за 6-часов работен ден, а 172 – за 4-часов работен ден. Длъжностите за непълно работно време са свързани с дейности, зависими от атмосферните условия, както и такива, насочени към услуги на населението или изискващи по-тежък физически труд.

Подборът на безработните, които ще се включат в програмата, ще приключи на 30 август. Приоритетно ще се осигурява заетост на продължително безработни, младежи, както и безработни, които получават социални помощи или са с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация.

Програмата е насочена и към икономически неактивни, включително обезкуражени лица, които ще могат да участват в нея след регистрация в бюрата по труда.

Одобрените от работодателите ще бъдат назначени от 1 септември след проведено от специалистите в бюрата по труда мотивиране за активно включване в трудова заетост.

Източник: economic.bg