Краен срок: 7 декември 2016 г., 12:00 ч. (ЦЕВ)
Проектите, наричани КОСТ – акции, се изпълняват от мащабни научни мрежи.
Участието в тях дава възможност не само за добиване на нови знания и експертиза, но и за създаване на нови и/или устойчиви партньорства.
Поканата е отворена за идеи във всички научни и технологични области.
Насърчават се мултидисциплинарните и интердисциплинарните предложения.

Повече информация тук