Краен срок: 1 АВГУСТ 2016 г.

Дарителската кампания на Райфайзенбанк ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ стартира през 2009 г. Основната идея на кампанията е свързана с ангажиране на повече хора в благотворителни инициативи и каузи на банката, като им се предоставя реална възможност да участват директно в дарителския процес.

Области за подкрепа:

Критерии за избор на проекти:

  • Проектът да е в една от четирите области за подкрепа: Здравеопазване, Социална сфера, Култура и образование, Опазване на околната среда
  • Висока обществена значимост и устойчивост на проекта
  • Проектът да цели конкретен, измерим резултат в рамките на събраните от дарителската кампания средства
  • Проектът трябва да отговаря на принципите в Политиката за спонсорства и дарения на Райфайзенбанк.
  • Проектът за подкрепа да не надхвърля мащаба на кампанията и националния й характер.

Краен срок за подаване на предложения за включване в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш 2016“ – 1 АВГУСТ 2016 г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Източник: zafondovete.eu