PlantaSYST е единственият български проект, одобрен във втори етап по програмата „Хоризонт 2020″ на Европейската комисия. Основната цел на проекта е изграждането на център за върхови постижения по растителна системна биология.
Проектът е избран от общо 170 кандидатури на европейски консорциуми, които са се включили в първата конкурсна сесия по програмата „Тийминг” на ЕС. 31 от тях са одобрени на първата фаза и само 10 получават финансиране във финалната втора фаза.

Българският мега-проект е финансиран в размер на 15 млн. евро, с които се планира изграждането на Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ). Сред ключовите цели на проекта са осъществяването на изследвания в областта на растителната биология и биотехнология и обучаването на млади български учени в същите направления.

PlantaSYST е резултат от съвместната работа на три български и два немски института – Институт по молекулярна биология и биотехнология и Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив, Институт по микробиология при БАН, Потсдамски Университет и Институт по молекулярна растителна физиология „Макс Планк”, Потсдам-Голм.

Официално проектът ще бъде представен във вторник в Пловдив. По време на откриващата среща ще присъстват представители на учредителните организации и на Европейската комисия, които ще запознаят присъстващите със законовите, финансовите и административните процедури на центъра, както и със следващите стъпки в работата по неговото изграждане.

Срещата ще бъде открита от Директора на Института по молекулярна биология и биотехнологии проф. Иван Минков, Координатора на проекта доц. Цанко Гечев, кмета на Пловдив Иван Тотев и Златина Карова, Директор на дирекция „Наука” в Министерството на образованието и науката.

Центърът по растителна системна биология и биотехнология ще разполага с 10 изследователски отдела, които ще развиват дейности в областта на растителната клетъчна биотехнология, растителната метаболомика и биоинформатиката. Висококвалифициран екип от 50 млади български специалисти, които ще бъдат назначени в центъра, ще се занимава с разработване на подобрени сортове зеленчукови култури, идентифициране на растителни метаболити с полезни за здравето на хората качества и развиване на фармацевтични приложения, които ще подпомогнат създаването на нови продукти за българския и европейския пазар.

Източник: standartnews.com