Те ще бъдат с различни приоритети

Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР се очаква да стартира скоро, все още има много дискусии, но последното решено е разделяне на три приема.
Това каза консултантът Преслав Гайдарски по време на пътуващия семинар за животновъди, организиран от Професионалния център по животновъдство към Тракийския университет, който се проведе днес в търговския център на Агритоп в Долни Дъбник.

„По тази мярка ще имаме поне 3 различни приема, с различни приоритети. Предвижда се прием за хората, заети в производството. Друга група ще бъде за тези, заети в услугите и като трета група са обособени занаятите, като там ще има възможност да кандидатстват освен еднолични търговци и физически лица“, обясни Гайдарски.
По думите му не се предвижда прием за къщи за гости през априлския прием по мярката.
Заедно с това експертът припомни, че към момента тече прием по мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР.
Заедно с това се очаква през тази година да стартира прием по 4.1.2. Гайдарски открои, че по подмярката с предимство ще бъде сектор „Плодове и зеленчуци“. Друго важно е, че животновъдите по мярката ще бъдат с предимство единствено тези в планинските райони.
Източник: fermer.bg