Депутатите отложиха гласуването на законопроекта за еднодневните договори. Това се случи по предложение на народния представител Димитър Байрактаров. Той направи процедурно предложение да се прекратят разискванията тъй като е необходимо да се събере още информация и да се прецени как ще се процедира по-нататък. Според него трябва да бъде отменено предложението, което се отнася до трудовото правоотношение и трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. По думите на Байрактаров,със законопроекта свързан с еднодневните трудови договори се нарушава принципът на равнопоставеност.

Източник: agrozona.bg